logo

Hoang Thú Đột Kích

admin | 09-01-2020


Hoang Thú Đột Kích

Thời gian mở:

mỗi ngày chỉ mở 1 lần dựa theo thời gian biểu của server.

Giới thiệu:

Là hoạt động săn Boss đông người, tranh đoạt PK quyết liệt

Trong thời gian hoạt động sẽ xuất hiện x Boss Hoang Thú ở bản đồ y. Các vị đạo hữu nhanh chóng lập tổ đội và cùng các thành viên Bang cùng nhau tiêu diệt để nhận các phần thưởng phong phú.

Hoang Thú được chia làm loại có thể tranh đoạt và loại hòa bình người chơi không thể tiến hành pk khi săn giết

Quy tắc tham gia:

Khi mở hoạt động, sẽ xuất hiện x Boss Hoang Thú ở bản đồ y.

Khi các đạo hữu truyền tống vào bản đồ này, trạng thái PK sẽ mặc định chuyển về trạng thái Bang Hội

Đạo hữu gây sát thương nhiều nhất lên Boss sẽ nhận được phần thưởng quy thuộc

Đạo hữu có gây sát thương lên Boss sẽ nhận phần thưởng tham gia

Nếu đã nhận phần thưởng quy thuộc, thì sẽ không nhận được phần thưởng tham gia

Sau khi đã gây sát thương lên Boss mà đổi bản đồ sẽ mất trạng thái quy thuộc và tham gia. Để khôi phục trạng thái này cần gây sát thương lên Boss đó 1 lần nữa

Phần thưởng:

Bí Bảo Thiên Tuyển Giả, Hộp Ngọc Khóa May Mắn, Túi Đá, Hộp Tiền Vàng May Mắn, Trang Bị Cam, Mảnh Vỡ Rương Huyễn Thạch

Bạn cần hỗ trợ