logo

Kỳ Sơn Tranh Đoạt Chiến

admin | 14-01-2020


Kỳ Sơn Tranh Đoạt Chiến

Điều kiện:

Đã gia nhập Bang Hội

Thời gian mở:

Vào lúc 20:00 đến 20:25 của ngày thứ 3 mở server và mặc định thứ tư, chủ nhật hàng tuần sẽ mở.

Giới thiệu:

Là hoạt động PK đông người theo hình thức Bang Hội, các Bang Hội tiến vào khu thi đấu để tiến hành tranh đoạt, chiếm lĩnh thành Kỳ Sơn

Quy tắc:

  • Đến thời gian hoạt động, các Bang hội sẽ tiến hành vào map tranh đoạt để bắt đầu trận chiến

  • Khi chưa có Bang chiếm thành, phe Công và Thủ sẽ được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên.

  • Trong Kỳ Sơn có 3 loại Thần Trụ: Thiên Trụ, Địa Trụ và Nhân Trụ. Khi mới bắt đầu chiến sẽ do phe Thủ chiếm lĩnh

  • Phe Công phải tiến hành diệt Thần Trụ Thủ Vệ thì 3 Thần Trụ trên mới xuất hiện để có thể chiếm lĩnh

  • Bang chiến thắng sẽ chiếm được thành và Bang Chủ của bang đó sẽ là Thành Chủ

  • Thành Chủ sẽ nhận được Ảo Hóa Tuyệt Thế Thần Binh [Thiên Mệnh] và các thành viên mỗi ngày nhận được bổng lộc

  • Trong thời gian tham gia tranh đoạt, sẽ căn cứ vào tích điểm cá nhân để phát quà

  • Kết thúc tranh đoạt, các Bang Hội tham gia sẽ được được tiến hành Đấu Giá tranh đoạt chiến ở NPC Người Bán Hàng Rong trong hoạt động Lửa Trại Bang Hội của ngày hôm sau

  • Các thành viên trong bang có tham gia hoạt động sẽ được chia hoa hồng


 

Bạn cần hỗ trợ