logo

Thông Thiên Liên Sever

admin | 03-01-2020


Thông Thiên Liên Sever

Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt lv 115 trở lên

Thời gian: Thứ 7 hàng tuần vào lúc 20h00- 20h25

Giới thiệu:

  • Hoạt động PK 3 vs 3.

  • Hình thức tranh đoạt bảo châu tính điểm

  • Đội thắng có thể vào tầng cao hơn, tiếp tục khiêu chiến đối thủ cùng tầng

Quy tắc:

  • Sau khi đăng ký báo danh, các đạo hữu sẽ được đưa vào sảnh lửa trại, tại lửa trại có thể nhận được nhiều exp

  • Kết thúc thời gian báo danh sẽ ngẫu nhiên ghép đội 3 người

  • Hình thức pk tranh đoạt bảo châu giữa các đội

  • Bị hạ gục sẽ rớt ra bảo châu đang sở hữu

  • Dựa theo số lượng bảo châu nắm giữ đến hết thời gian để xác định thắng thua

  • Đội thắng có thể bước vào tầng tiếp theo khiêu chiến các đối thủ khác

  • Vượt qua 5 tầng Thông Thiên Tháp có thể tiến vào tầng thứ 6 nhận vinh quang cao nhất!

Tham gia phòng chờ Thông Thiên Tháp

Chiến đấu tranh đoạt Bảo Châu

Phần thưởng: Exp, Linh Vũ Tinh Hoa, mảnh rương Trân Vũ…

Bạn cần hỗ trợ