logo

Cách Tăng Cấp Vip

admin | 09-01-2020


Tăng Cấp Vip

 

Trong thế giới Tiên Ma Truyền Kỳ để có thể tăng cấp Vip đạo hữu cần thông qua tiêu phí Linh Ngọc hoặc đăng nhập hàng ngày (mỗi ngày tặng 50 exp Vip)

 

Bước 1: Đạo hữu cần mua 1 trong 3 loại thẻ Vip Hoàng Kim, Bạch Kim hoặc Kim Cương. Các thẻ này tương ứng với các cấp Vip 1, 2 và 4 để trở thành Vip

Sau khi tăng cấp Vip đạo hữu sẽ nhận ngay đặc quyền Vip đó với vô vàn lợi ích.

 

Thẻ Vip Hoàng Kim, Bạch Kim và Kim Cương

 

Bước 2: Thông qua các hoạt động tiêu phí Linh Ngọc hoặc đăng nhập hàng ngày để nâng cấp Vip mở các quyền hạn mới

Tiêu phí: 1 Linh Ngọc = 1 exp Vip

Đăng nhập hàng ngày: + 50 exp Vip

Tiêu phí Linh Ngọc hoặc đăng nhập hàng ngày để tăng cấp Vip

 

Trang nạp thẻ chính thức: https://pay.100d.mobi/

Bạn cần hỗ trợ