logo

Tiên Ma Truyền Kỳ giới thiệu Phó Bản Tuyệt Cảnh

admin | 04-02-2020


PB Tuyệt Cảnh

 

Giới thiệu: 

Vượt qua Pb Tuyệt Cảnh đạo hữu sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng là trang bị của Thần Thú

PB Tuyệt Cảnh hiện có tất cả 100 ải

Nhiệm vụ của đạo hữu là đánh bại Boss thủ ải là đã có thể nhận thưởng

 

PB Tuyệt Cảnh

 

Phần thưởng trang bị Thần Thú

Trang bị Thần Thú cũng chia làm nhiều phẩm chất và cấp sao khác nhau

Thần Thú sẽ được kích hoạt sau khi được trang bị đủ 5 món trang bị

Thần Thú có 2 kỹ năng bổ trợ cần sử dụng các loại sách tương ứng để kích hoạt

 

Thần Thú và trang bị
 

Bạn cần hỗ trợ