logo

Quy tắc xóa thông tin nhân vật và Bang Hội

admin | 04-02-2020


Bổn trang Tiên Ma Truyền Kỳ xin thông báo đến quý đạo hữu quy tắc xóa thông tin nhân vật và Bang Hội

Xóa nhân vật Vip 3 và dưới Vip 3:

1. Lv < 300

2. 7 ngày gần đây ko vào game

3. Không phải là bang chủ

4. Không ở trạng thái kết hôn

Xóa nhân vật Vip 4 và 5 (bao gồm Vip 4 và 5):

1. Lv < 300

2. 15 ngày gần đây ko vào game

3. Không phải là bang chủ

4. Không ở trạng thái kết hôn

Lưu ý: Chỉ xóa thông tin nhân vật khi hội đủ tất cả các yếu tố nêu trên

Quy tắc Bang Hội:

1. Sắp xếp danh sách bang sau gộp

2. Xóa danh sách xin vào bang

3. Khi gộp sv, cưỡng chế giải tán bang ngoài top 15 và trên 10 ngày không có thành viên đăng nhập

 

Bạn cần hỗ trợ